Algemeen

KVW BEEGDEN: financiële rondgang 2019


Van 13 t/m 18 mei zullen de bestuursleden van “Stichting Kindervakantiewerk Beegden” bij u aanbellen tijdens de jaarlijkse financiële rondgang voor een vrijwillige bijdrage. Het KVW organiseert jaarlijks activiteiten voor peuters, kleuters en de kinderen t/m groep 8 en wordt helemaal belangeloos door vrijwilligers gerund. Kindervakantiewerk heeft bestaansrecht dankzij uw vrije giften, de ouderbijdrage, de Gemeente Maasgouw en de plaatselijke middenstand.

U kunt tijdens de rondgang tevens uw kind(eren) opgeven voor de KVW-week die wordt gehouden van 12 t/m 16 augustus 2019: de laatste week van de schoolvakantie. Aan deze Kindervakantieweek kunnen alle kinderen deelnemen die dit lesjaar (2018/2019) op de basisschool zitten. Kleuters uit groep 1 kunnen twee morgens deelnemen. Het thema is inmiddels al bekend gemaakt: Zomercarnaval oppe Tes!

Met uw steun zullen we ook deze 54e KVW-week in Beegden weer succesvol kunnen organiseren! Kijk voor meer informatie op onze facebookpagina of op www.kvwbeegden.nl
|Doorsturen