Logopedist @ Zuid Limburg

Door banenrijklimburg.nl
Logopedist

Bij Adelante komen kinderen en jongeren voor revalidatie, speciaal onderwijs, opvang, woontraining of voor het medisch kinderdagverblijf Contigo. Adelante biedt professionele zorg- en hulpverlening aan kinderen/jongeren met een lichamelijke, meervoudige en/of zintuiglijke beperking. De hulpvraag van het kind neemt hierbij een centrale

|Doorsturen