Parochie

Parochie H


Martinus

Parochiecentrum: Mgr. Savelbergweg 93A
6097 AE Heel, tel. 0475-570166
e-mail: martinus-beegden@cluster-emmaus.nl

website cluster Emmaus: www.cluster-emmaus.nl

Rabobank: NL14RABO 0104891238

Indien u deze misintenties of de nieuwsbrief ook via mail wilt ontvangen dan kunt u zich hiervoor aanmelden via de website www.cluster-emmaus.nl.

Voor dringende pastorale zaken:
Kapelaan M. Bodden 0475-575667
Pastoor J. Berkemeijer tel. 0475-451292

Voor overige zaken verzoeken wij u contact op te nemen met het parochiecentrum.
Openingstijden Parochiecentrum:
ma - wo - vr
9.30 – 12.00 uur
tel. 0475-570166

Diaken:
Lou Mom
tel. 0475-592539 of 06-53893298
Koster kerk Beegden:
Paul Pollaert tel. 0475-573159

Eucharistievieringen in de weekeinden:
Om de week op zaterdag om 17.45u in de kerk van Beegden of Heel

Dopen:
Iedere 4e zondag van de maand.
Tijd in overleg.

Zaterdag 12 januari 17.45u Heel

H. Mis: Zang; dames- en heren kerkkoor
Voor overleden Jean Hubert Schreurs en Mia Schreurs-Derks (Stg)

Zondag 13 januari 8.30u Heel
H. Mis
Voor een bijzondere intentie (G)

Zondag 13 januari 10.30u Heel
Viering Daelzicht
Woensdag 16 januari 9.00u Heel
H. Mis

Zaterdag 19 januari 17.45u Beegden
H. Mis: Zang; parochieel kerkkoor
Voor overleden Piet Ramaekers (Stg)

Zondag 20 januari 8.30u Panheel
H. Mis
Voor overleden familie v. Aarsen-Achten

Zondag 20 januari 10.30u Heel
Viering Daelzicht
Woensdag 23 januari 9.00u Heel
H. Mis
|Doorsturen

Agenda


>>> Klik hier voor de complete Agenda.
Ingezonden Jouw nieuws

Vacatures


Sjnabbeltjes

Laatste reacties