Parochie

Parochie H


Martinus

Parochiecentrum: Mgr. Savelbergweg 93A
6097 AE Heel, tel. 0475-570166
e-mail: info@parochieheelenbeegden.nl

website parochie: ww.parochieheelenbeegden.nl
website cluster Emmaus: www.cluster-emmaus.nl

Rabobank: NL14RABO 0104891238

Voor dringende pastorale zaken:
Kapelaan M. Bodden 0475-575667
Deken R. Maessen tel. 0475-561410
Pastoor J. Berkemeijer tel. 0475-451292

Voor overige zaken verzoeken wij u contact op te nemen met het parochiecentrum.
Openingstijden Parochiecentrum:
ma - wo - vr
9.30 – 12.00 uur
tel. 0475-570166

Diaken:
Lou Mom
tel. 0475-592539 of 06-53893298
Koster kerk Beegden:
Mieke Gubbels tel. 0475-571762

Eucharistievieringen in de weekeinden:
Om de week op zaterdag om 17.45u in de kerk van Beegden of Heel

Dopen:
Iedere 4e zondag van de maand.
Tijd in overleg.

Zaterdag 10 maart 17.45u Heel

H. Mis. Zang; dames- en heren kerkkoor
Voor overleden Mia Alers-Leduc vanwege haar verjaardag
Voor een bijzondere intentie (O)

Zondag 11 maart 8.30u Panheel
H. Mis
Zondag 11 maart 10.30u Heel
Viering Daelzicht
Woensdag 14 maart 9.00u Heel
H. Mis
Voor alle zieke parochianen (O)

Zaterdag 17 maart 17.45u Beegden
H. Mis. Zang; parochieel kerkkoor
Voor overledene ouders van Herten-Smeets en zonen René en Mathieu (Stg)
Voor overleden ouders Bongaerts-Hendrickx (Stg)
Voor overleden Jacques van Herten en Jeanette van Herten-Görtz (Stg)
Voor overleden ouders Stams- Op 't Broek (Stg)
Voor de levende en overleden leden van steenfabriek St. Joseph en Bouwsteen Stassen ( uit gift )
Voor overleden ouders Frits Duijts en Truus Duijts-Verstappen (Stg)
Jaardienst voor overleden Cor Delissen

Zondag 18 maart 8.30u Panheel
H. Mis
Zondag 18 maart 10.30u Heel
Viering Daelzicht
Woensdag 21 maart 9.00u Heel
H. Mis

i.v.m. een bijscholingscursus door het Bisdom is het parochiekantoor maandag 19 maart 2018 gesloten.
|Doorsturen

Agenda>>> Klik hier voor de complete Agenda.Aanbiedingen!

Ingezonden Jouw nieuws

Vacatures


Sjnabbeltjes

Laatste reacties