Parochie

Parochie H


Martinus

Parochiecentrum: Mgr. Savelbergweg 93A
6097 AE Heel, tel. 0475-570166
e-mail: martinus-beegden@cluster-emmaus.nl

website cluster Emmaus: www.cluster-emmaus.nl

Rabobank: NL14RABO 0104891238

Indien u deze misintenties of de nieuwsbrief ook via mail wilt ontvangen dan kunt u zich hiervoor aanmelden via de website www.cluster-emmaus.nl.

Voor dringende pastorale zaken:
Kapelaan M. Bodden 0475-575667
Pastoor J. Berkemeijer tel. 0475-451292

Voor overige zaken verzoeken wij u contact op te nemen met het parochiecentrum.
Openingstijden Parochiecentrum:
ma - wo - vr
9.30 – 12.00 uur
tel. 0475-570166

Diaken:
Lou Mom
tel. 0475-592539 of 06-53893298
Koster kerk Beegden:
Paul Pollaert tel. 0475-573159

Eucharistievieringen in de weekeinden:
Om de week op zaterdag om 17.45u in de kerk van Beegden of Heel

Dopen:
Iedere 4e zondag van de maand.
Tijd in overleg.

Zaterdag 16 februari 17.45u Heel

H. Mis: Zang; dames- en heren kerkkoor
Jaardienst voor overleden Wil van der Lee (Stg)
Jaardienst voor Petrus Suntjens en Anna Suntjens-Emans, Lina Emans en overleden ouders (Stg)
Jaardienst voor overleden familie Bijlmakers-Heythuysen
Voor overleden Mia Hotterbeekx-Timmermans

Zondag 17 februari 8.30u Panheel
H. Mis
Voor de offeraars van het St. Antoniuskapelletje

Zondag 17 februari 10.30u Heel
Viering Daelzicht
Woensdag 20 februari 9.00u Heel
H. Mis

Zaterdag 23 februari 17.45u Heel
H. Mis: Zang; dames- en heren kerkkoor
Zondag 24 februari 8.30u Panheel
H. Mis
Zondag 24 februari 10.30u Heel
Viering Daelzicht
Woensdag 27 februari 9.00u Heel
H. Mis
|Doorsturen