Parochie

Parochie H


Martinus

Parochiecentrum: Mgr. Savelbergweg 93A
6097 AE Heel, tel. 0475-570166
e-mail: martinus-beegden@cluster-emmaus.nl

website cluster Emmaus: www.cluster-emmaus.nl

Rabobank: NL14RABO 0104891238

Indien u deze misintenties of de nieuwsbrief ook via mail wilt ontvangen dan kunt u zich hiervoor aanmelden via de website www.cluster-emmaus.nl.

Voor dringende pastorale zaken:
Kapelaan M. Bodden 0475-575667
Pastoor J. Berkemeijer tel. 0475-451292

Voor overige zaken verzoeken wij u contact op te nemen met het parochiecentrum.
Openingstijden Parochiecentrum:
ma - wo - vr
9.30 – 12.00 uur
tel. 0475-570166

Diaken:
Lou Mom
tel. 0475-592539 of 06-53893298
Koster kerk Beegden:
Paul Pollaert tel. 0475-573159

Eucharistievieringen in de weekeinden:
Om de week op zaterdag om 17.45u in de kerk van Beegden of Heel

Dopen:
Iedere 4e zondag van de maand.
Tijd in overleg.

Zaterdag 16 maart 17.45u Beegden

H. Mis: Zang; parochieel kerkkoor
Voor overleden ouders Hoogmans-Cox (Stg)
Voor overleden ouders van Herten-Smeets en zoon Réne (Stg)
Voor overleden Jacques van Herten en Jeanette van Herten-Görtz (Stg)
Voor overleden en levenden leden van steenfabriek St. Joseph en Bouwsteen Echt
Voor overleden ouders Frits Duyts en Truus Duyts-Verstappen (Stg)
Jaardienst voor overleden Cor Delissen

Zondag 17 maart 8.30u Panheel
H. Mis
Zondag 17 maart 10.30u Heel
Viering Daelzicht
Woensdag 20 maart 9.00u Heel
H. Mis

Zaterdag 23 maart 17.45u Heel
H. Mis: Zang; dames- en heren kerkkoor
Voor overleden Trina Vissers-Tegels (Stg)
Voor overleden Wiel Daemen vanwege zijn verjaardag (Stg)
Voor overleden ouders Geurts-Houben en kinderen (Stg)
Voor overleden Truus Verkoulen-Vermeulen (Stg)
Voor overleden Pierre Jacobs
Voor overleden Toke Gubbels vanwege haar verjaardag
Voor overleden Everard Houtackers

Zondag 24 maart 8.30u Panheel
H. Mis
Zondag 24 maart 10.30u Heel
Viering Daelzicht
Woensdag 27 maart 9.00u Heel
H. Mis
|Doorsturen

Agenda


>>> Klik hier voor de complete Agenda.
Ingezonden Jouw nieuws

Vacatures


Sjnabbeltjes

Laatste reacties