Parochie

Parochie H


Martinus

Parochiecentrum: Mgr. Savelbergweg 93A
6097 AE Heel, tel. 0475-570166
e-mail: martinus-beegden@cluster-emmaus.nl

website cluster Emmaus: www.cluster-emmaus.nl

Rabobank: NL14RABO 0104891238

Indien u deze misintenties of de nieuwsbrief ook via mail wilt ontvangen dan kunt u zich hiervoor aanmelden via de website www.cluster-emmaus.nl.

Voor dringende pastorale zaken:
Kapelaan M. Bodden 0475-575667
Pastoor J. Berkemeijer tel. 0475-451292

Voor overige zaken verzoeken wij u contact op te nemen met het parochiecentrum.
Openingstijden Parochiecentrum:
ma - wo - vr
9.30 – 12.00 uur
tel. 0475-570166

Diaken:
Lou Mom
tel. 0475-592539 of 06-53893298
Koster kerk Beegden:
Paul Pollaert tel. 0475-573159

Eucharistievieringen in de weekeinden:
Om de week op zaterdag om 17.45u in de kerk van Beegden of Heel

Dopen:
Iedere 4e zondag van de maand.
Tijd in overleg.

Zaterdag 18 mei 17.45u Heel

H. Mis: Zang; dames- en heren kerkkoor
Jaardienst voor overleden Maud Segers (Stg)
Jaardienst voor Jac Clout (Stg)
Jaardienst voor overleden Louis Baart overleden 20-5-2016 (Stg)

Zondag 19 mei 8.30u Panheel
H. Mis
Voor overleden Graad en Fieke Mans-Cuijpers (Stg)
Voor overleden ouders J. Brouns v. Wegberg-Verlinden (Stg)
Voor overleden familie Meeuwissen-Caris

Zondag 19 mei 10.30u Heel
Viering Daelzicht
Woensdag 22 mei Heel
H. Mis

Zaterdag 25 mei 17.45u Beegden
H. Mis: Zang; parochieel kerkkoor
Jaardienst voor Tjeu Schreurs en familie ( Stg )
Zondag 26 mei 8.30u Panheel
H. Mis
Zondag 26 mei 10.30u Heel
Viering Daelzicht
Zondag 26 mei 14.00u Beegden
Doopplechtigheid Noud Schmitz
Woensdag 29 mei 9.00u Heel
H. Mis
|Doorsturen

Agenda


>>> Klik hier voor de complete Agenda.
Ingezonden Jouw nieuws

Vacatures


Sjnabbeltjes

Laatste reacties