Parochie

Parochie H


Martinus

Parochiecentrum: Mgr. Savelbergweg 93A
6097 AE Heel, tel. 0475-570166
e-mail: martinus-beegden@cluster-emmaus.nl

website cluster Emmaus: www.cluster-emmaus.nl

Rabobank: NL14RABO 0104891238

Indien u deze misintenties of de nieuwsbrief ook via mail wilt ontvangen dan kunt u zich hiervoor aanmelden via de website www.cluster-emmaus.nl.

Voor dringende pastorale zaken:
Kapelaan M. Bodden 0475-575667
Pastoor J. Berkemeijer tel. 0475-451292
Pastoor-deken W. Miltenburg f.s.o. tel. 0475-561410

Voor overige zaken verzoeken wij u contact op te nemen met het parochiecentrum.
Openingstijden Parochiecentrum:
ma - wo - vr
9.30 – 12.00 uur
tel. 0475-570166

Diaken:
Lou Mom
tel. 0475-592539 of 06-53893298
Koster kerk Beegden:
Paul Pollaert tel. 0475-573159

Eucharistievieringen in de weekeinden:
Om de week op zaterdag om 17.45u in de kerk van Beegden of Heel

Dopen:
Iedere 4e zondag van de maand.
Tijd in overleg.

Zaterdag 17 augustus 17.45u Beegden

H. Mis: Zang; parochieel kerkkoor
Zegening van de kroedwesJaardienst voor Riet Mintjens-Vermeer en ouders Vermeer-Cuppen

Zondag 18 augustus 8.30u Panheel
H. Mis
Zondag 18 augustus 10.30u Heel
Viering Daelzicht
Woensdag 21 augustus 9.00u HeeleHw
H. Mis
Zaterdag 24 augustus 17.45u Heel
H. Mis: Zang; dames- en heren kerkkoor
Voor overleden ouders Delissen-Scheepers (Stg)

Zondag 25 augustus 8.30u Panheel
H. mis
Zondag 25 augustus 10.30u Heel
Viering Daelzicht
Zondag 25 augustus 14.00u Heel
Doopplechtigheid Thiebe Essers
Woensdag 28 augustus 9.00u Heel
H. Mis

|Doorsturen